Zarządzenie Nr 65/03

Wójta Gminy w Ostródzie

Z dnia 16 lipca 2003r.

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003r.

 

      Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada  1998r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 37.000 zł na wydatki określone

w załączniku Nr 1.

 

      § 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

-  Dochody -  21.036.917,zł

-  Wydatki  -  23.832.141,zł

 

§ 3.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

-   pożyczka, kredyt  w kwocie 1.827.224 zł

-   nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł

-   wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000 zł

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582201
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości