Zarządzenie Nr 64//09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadań inwestycyjnych: kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Stare Jabłonki

 / dawne Staszkowo /.

 

     Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego n/w inwestycji:

 

- budowa kanalizacji sanitarnej Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie,

 

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Stare Jabłonki.

 

W skład komisji wejdą:

 

Jan Brzozowski – przewodniczący

 

Artur Lewartowski – członek

 

Marek Wydrzyński – członek

 

Roman Szewczyk - członek

 

                                                            

§ 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadań inwestycyjnych.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.07.2009, ostatnia aktualizacja: 03.07.2009, odsłon: 472

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334202
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved