Zarządzenie Nr 64/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16.09.2008

 

w sprawie upoważnienia Dyektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

 

      Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,poz.1378 z póź. zm.) zarządam, co następuje:

 

      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2008, ostatnia aktualizacja: 23.10.2008, odsłon: 767


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318203
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości