Zarządzenie Nr 63/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Zdzisława Miczałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

   do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda , według katastru nieruchomości oznaczonych:

 

      Nr 27/1 o pow. 0,2459 ha obręb Szyldak,

 

      Nr 41/1 o pow. 0,1896 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 obręb Szyldak,

 

      Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 obręb Szyldak.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2006, ostatnia aktualizacja: 13.07.2006, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292031
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości