Zarządzenie Nr 62/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 czerwca 2011r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 9/39 o pow. 0,4387 ha, nr 9/40 o pow. 0,5218 ha, nr 9/41 o pow. 0,3265 ha, nr 9/42 o pow. 0,3958 ha, nr 9/43 o pow. 0,3768 ha, nr 9/44 o pow. 1,1739 ha, nr 9/45 o pow. 0,8960 ha i nr 9/46 o pow. 0,7908 ha oraz udziału, wynoszącego 1/2 części, w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/23 o pow. 0,1583 ha - położone w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś gm. Ostróda, stanowiące własność małż. Ireny i Andrzeja Rutkowskich.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 20 czerwca 2011 r. Rep. „A” Nr 4325/2011 w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku ul. Dmowskiego 15/7, 80-243 Gdańsk - Notariusz Witold Ogiegło.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.06.2011, ostatnia aktualizacja: 21.06.2011, odsłon: 645


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451650
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości