Zarządzenie Nr 62/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

Na podstawie art. 36 a ust . 6 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz.1855) - zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

3 przedstawicieli:

 

a/ organu prowadzącego:

 

Andrzej Pęziński

 

Janina Grażyna Roman

 

Jan Kasprowicz

 

2 przedstawicieli

 

a/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Regina Okoń

 

Katarzyna Wysocka

 

po 1 przedstawicielu:

 

c/ rady pedagogicznej

 

Jadwiga Deorocka

 

d/ rady rodziców

 

Anna Małecka

 

e/ zakładowych organizacji związkowych

 

Zygmunt Fleszar - przedstawiciel ZNP

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 530

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529957
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved