Zarządzenie Nr 6/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 stycznia 2011r.

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 92/2009 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 września 2009r. dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. W § 2 zarządzenia Nr 92/2009 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 września 2009r. dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich pod tabelą odpłatności zapis dotyczący podatku VAT otrzymuje brzmienie „Do każdej odpłatności dolicza się podatek VAT w odpowiedniej wysokości”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.01.2011, ostatnia aktualizacja: 14.01.2011, odsłon: 706


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432158
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości