ZARZĄDZENIE NR 61/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie ustalenia procedur wykonywania kontroli finansowej

Na art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z póź. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam procedury wykonywania kontroli finansowej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 25/02 Wójta Gminy z dnia 2 sierpnia 2002r. w sprawie wykonywania kontroli finansowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 729


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301996
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości