Zarządzenie Nr 6/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 lutego 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. uż. 23,20 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na odrębną własność oraz udział stanowiący 44/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości w budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 593 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Ostródzkiej 6.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.02.2009, ostatnia aktualizacja: 06.02.2009, odsłon: 584

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338502
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved