Zarządzenie Nr 6/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych w miejscowościach Jankowiec 2/3 i Kajkowo ul. Słoneczna 6/4.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych w miejscowościach Jankowiec 2/3 i Kajkowo ul. Słoneczna 6/4 w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński.

 

2. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński.

 

3. Członek - Teresa Kłosińska.

 

4. Członek- Urszula Bajtus.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.02.2008, ostatnia aktualizacja: 12.02.2008, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318451
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości