Zarządzenie Nr 6/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 stycznia 2006r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 19/1 o pow. 5.168 m2, położonej w obrębie i miejscowości Morliny gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki “Polskie Koleje Państwowe S. A.” z siedzibą w Warszawie.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 18 stycznia 2006r. Rep. A Nr 188 /06 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 lok. 2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.02.2006, ostatnia aktualizacja: 07.02.2006, odsłon: 931


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298124
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości