Zarządzenie Nr 60 /11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 czerwca 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012”

 

w składzie:

 

1. Przewodniczący - Janina Roman;

 

2. Z-ca Przewodniczącego -Danuta Kucharczuk;

 

    3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

    4. Członek - Iwona Derbin;

 

    5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2011, ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, odsłon: 623


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451622
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości