Zarządzenie Nr 58/b/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 lipca 2003r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dariusza Kalwińskiego – nauczyciela Gimnazjum w Durągu, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną

2. W skład komisji wchodzą:

1) Andrzej Pęziński – Przewodniczący;

2)Grażyna Lipińska - Dyrektor Gimnazjum w Durągu;

3) Irena Rubczewska – Ekspert;

4) Elżbieta Zalewska – Ekspert;

5) Regina Okoń - Ekspert.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302297
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości