Zarządzenie Nr 58/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda II etap”

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda II etap” w następującym składzie:

 

      1. Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

      2. Marek Wydrzyński- zastępca przewodniczącego,

 

      3. Krzysztof Ruczyński- Sekretarz,

 

      4. Danuta Niemanowska - członek,

 

      5. Teresa Ołowska - członek,

 

      6. Artur Jabłonka - członek,

 

      7. Jan Kasprowicz- członek,

 

      8. Anna Mateuszczak - członek,

 

      9. Aleksander Kondrusik - członek.

 

      § 2. Komisja dokonywać będzie czynności odbioru przy udziale przedstawicieli wykonawcy: Przedsiębiorstwa Budowlanego „WITKA” Krzysztof Krawczyk Olsztyn ul. Kołobrzeska 50H oraz zespołu nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „INSPEC” Spółka z o.o. Olsztyn ul. Partyzantów26,

 

      1/ Jan Zabrzyński - Kierownik zespołu,

 

      2/ Paweł Sikor - branża ogólnobudowlana,

 

      3/ Henryk Pawelski - branża elektryczna,

 

      4/ Grzegorz Szumiło - branża sanitarna, c.o. i wentylacyjna,

 

      5/ Jan Chojecki - branża teletechniczna.

 

      § 3. Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru inwestycji pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda II etap” pod kątem:

 

   - zgodności z projektem budowlanym oraz zasadami sztuki budowlanej,

 

   - staranności wykonania,

 

   - zgodności z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

 

   - prawidłowości realizacji inwestycji pod względem finansowym.

 

      §4.1. Termin pierwszego posiedzenia komisji wyznacza Wójt Gminy Ostróda.

 

      2. Wójt Gminy przewodniczy pierwszemu posiedzeniu komisji.

 

      § 5. Komisja dokonuje odbioru inwestycji protokołem, który niezwłocznie po jego podpisaniu jest przekazywany Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.08.2008, odsłon: 859


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307416
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości