Zarządzenie Nr 57/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 czerwca 2011r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą

 

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo”

 

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

 § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09

 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.06.2011, ostatnia aktualizacja: 13.06.2011, odsłon: 670


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451718
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości