Zarządzenie Nr 57/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 czerwca 2004r.

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru istniejącego budynku koszarowego nr 1 przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie

 

      Na podstawie § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r., zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do odbioru dokumentacji remontowo - adaptacyjnej budynku koszarowego nr 1 przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następującym składzie:

 

      1. Jan Brzozowski - Przewodniczący;

 

      2. Marek Wydrzyński - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Danuta Kucharczuk - Sekretarz;

 

      4. Zbigniew Tomczyk - Członek;

 

      5. Krzysztof Ruczyński - Członek.

 

      § 2. Komisja dokona odbioru co do zgodności z postanowieniami do umowy nr IGK - 222/2/2/03 z dnia 7 listopada 2003r. oraz na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

      § 3. Przewodniczący Komisji przedstawi protokół z prac komisji oraz zapozna Wójta z wszelkimi uwagami dotyczącymi przedmiotu odbioru do dnia 9 czerwca 2004r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 696


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715029
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości