Zarządzenie Nr 56/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki niezabudowane, położone w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

a)  działka Nr 144/75  o powierzchni 0,1310 ha,

b)  działka Nr 144/76  o powierzchni 0,1100 ha.

c)  działka Nr 144/77  o powierzchni 0,1100 ha,

d)  działka Nr 144/78  o powierzchni 0,1084 ha.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.06.2011, ostatnia aktualizacja: 07.06.2011, odsłon: 642


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451559
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości