Zarządzenie Nr 55/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 czerwca 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - przewodniczący komisji, Sekretarz Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Zdzisława Michałowicz -członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz- członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem, oznaczonej jako działka Nr 144/10 o pow. 0,1811 ha, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo, stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.06.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 504

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638482
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved