Zarządzenie Nr 55/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

      Na podstawie art. 36 a ust . 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

3 przedstawicieli:

 

a/ organu prowadzącego:

Andrzej Pęziński

Wiktor Kosek

Janina Roman

 

b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Regina Okoń

Irena Anna Rubczewska

Jolanta Pastuszenko

 

2 przedstawicieli

 

c/ Rady Pedagogicznej

Elżbieta Szulc

Bożena Biesiekierska

 

d/ Rodziców

Małgorzata Chilińska

Joanna Liberacka

 

1 przedstawiciel

 

e/ Związku Nauczycielstwa polskiego

Zygmunt Fleszar

 

f/ Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność”

Danuta Kalbarczyk - Pec

 

      § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2006, ostatnia aktualizacja: 10.07.2006, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312697
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości