Zarządzenie Nr 54/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
 
   Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, 1072), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. W § 1 zarządzenia Nr 53/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
- w OKW Nr 1 w Brzydowie pod pozycją nr 1. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Daria Michalak”;
- w OKW Nr 2 w Durągu pod pozycją nr 3. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Sabina Chełchowska”;
- w OKW Nr 11 w Reszkach pod pozycją nr 6. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Zbigniew Dobies”;
- w OKW Nr 15 w Wałdowie pod pozycją nr 3. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Maria Sosnowska”.
 
  § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, wymienionego w § 1, pozostają bez zmian.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.04.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.04.2015, ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, odsłon: 569


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11231752
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości