Zarządzenie Nr 54/06

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 28 czerwca 2006r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm/ oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka Nr 7 o pow. 98,1034 ha położonej w obrębie Górka. Do wydzierżawienia przeznacza się powierzchnię do 1000 m2.

 

      2. Wydzierżawienie następuje w trybie bez przetargowym na okres od 1 do 31 sierpnia 2006r.

 

      3. Przedłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na okres łącznie nie przekraczający dwóch miesięcy.

 

      § 2.1. Do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości ustala się stawkę czynszu miesięcznego w wysokości 1 zł za m2.

 

      2. Przy wydzierżawieniu stosuje się podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 543 z poźn. zm.)

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2006, ostatnia aktualizacja: 10.07.2006, odsłon: 794


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302292
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości