Zarządzenie Nr 52b/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 czerwca 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniu 2 czerwca 2009 roku.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniu 2 czerwca 2009 r. - powołuję komisję w składzie:

 

      1. Władysław Jankiewicz- Przewodniczący,

 

      2. Iwona Kubaszczyk - Zastępca,

 

      3. Danuta Niemanowska - Sekretarz,

 

      4. Zbigniew Tomczyk - członek,

 

      5. Aleksandra Bojar - członek,

 

      6. Henryk Pajrowski - członek.

 

      § 2. Zadaniem komisji jest:

 

      1.Dokonanie przeglądu pomieszczeń piwnicznych Urzędu Gminy Ostróda,

 

      2. Ustalenie powstałych szkód oraz szacowanie strat powstałych wskutek powodzi,

 

      3. Sporządzenie protokołu w terminie do dnia 3 lipca 2009r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2009, ostatnia aktualizacja: 22.06.2009, odsłon: 499

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334204
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved