Zarządzenie Nr 52a/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 czerwca 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej - powodzi w dniu 2 czerwca 2009 roku.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej - powodzi w dniu 2 czerwca 2009 r.

 

   - powołuję komisję w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Członek - Zbigniew Tomczyk;

 

3. Członek - Władysław Jankiewicz

 

      § 2. zadaniem komisji jest:

 

   - dokonanie przeglądu dróg gminnych,

 

   - ustalenie powstałych szkód oraz szacowanie strat powstałych wskutek klęski żywiołowej,

 

   - sporządzenie protokołu zgodnie z obowiązującymi dokumentami pod nazwą : Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubieganie się o dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2009, ostatnia aktualizacja: 15.06.2009, odsłon: 547

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637280
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved