Zarządzenie Nr 52a/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 maja 2004 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 14/2000 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

      1. Dodaje się załącznik Nr 6 do Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Ostródzie w następującym brzmieniu:

 

   - „ Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, czas pracy, przerwy na gimnastykę lub wypoczynek, możliwość zwolnienia w celu w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym i inne uprawnienia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, póz. 776 z późniejszymi zmianami)."

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 706


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723587
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości