Zarządzenie Nr 51/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
 
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku :
 
  1) Podinspektor do spraw drogownictwa.
 
    § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Grzegorz Kastrau, Zastępca Wójta Gminy Ostróda–Przewodniczący Komisji;
  2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji
  3) Beata Czerkas, Sekretarz Gminy –Członek Komisji.
  4) Marek Wydrzyński –Inspektor-Członek Komisji;
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2020
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2020, ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, odsłon: 297


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565847
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości