Zarządzenie Nr 51/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 czerwca 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz.U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Smykowo, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

   - Nr 29 o pow. 1200 m2., stanowiąca drogę dojazdową do boiska sportowego.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2006, odsłon: 860


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312801
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości