Zarządzenie Nr 5/06

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 19 stycznia 2006r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r 142, poz. 1591 z późn.zm.) - Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Wygoda w skład, której wchodzą następujące składniki:

 

   - grunt o pow. 150m2 stanowiący część działki nr 66/4,

 

   - grunt o pow. 50m2 stanowiący część działki nr 66/2 zabudowany budynkiem gospodarczym o pow.6,80 m2.

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 20 stycznia 2006r. do 15 kwietnia 2006r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.02.2006, ostatnia aktualizacja: 07.02.2006, odsłon: 859


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298022
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości