Zarządzenie Nr 5/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szyldak ”.

 

      Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82 poz.743 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szyldak” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

      3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 742


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724848
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości