Zarządzenie Nr 49/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2011r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

      1. Łucja Fafińska - przewodniczący, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 2. Komisja przeprowadzi:

 

      1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/2 o pow. 0,5117 ha, położonej w obrębie i miejscowości Kraplewo.

 

      2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/40 o pow. 0,1024 ha, położonej w obrębie Górka, miejscowości Worniny.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2011, ostatnia aktualizacja: 17.05.2011, odsłon: 689


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432194
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości