Zarządzenie Nr 49/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków dotyczących dofinansowania zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie § 4 załącznika do uchwały Nr XXX/181/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zasad dofinansowania zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję komisję do oceny złożonych w roku 2009 wniosków o dofinansowanie zadań ze środków GFOŚiGW w Gminie Ostróda, które dotyczą:

 

1/ dofinansowania transportu i utylizacji wymiany pokryć dachowych zawierających azbest,

 

2/ dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

 

3/ dofinansowania budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

 

4/ dofinansowania budowy głównych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

2. W skład komisji wejdą:

 

1/ Jan Brzozowski – przewodniczący.

 

2/ Roman Szewczyk – sekretarz.

 

3/ Krzysztof Ruczyński – członek.

 

4/ Tomasz Kosecki – członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia do Wójta Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2009.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2009, ostatnia aktualizacja: 04.06.2009, odsłon: 538

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334098
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved