Zarządzenie Nr 49 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie : Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Teresa Ołowska;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Władysław Jankiewicz;

 

5. Członek - Marek Wydrzyński

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2008, ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307325
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości