Zarządzenie Nr 49/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 czerwca 2006r

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust..1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych , stanowiących własność gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych numerami: 676/26 - 676/28, 676/31, 676/32 oraz 676/35- 676/37, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2006, odsłon: 793


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312684
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości