Zarządzenie Nr 48/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 maja 2011r.

 

w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu

 

Na podstawie § 11 pkt 11 załącznika do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Zobowiązuję pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień do ustalenia zasad realizacji projektów z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu.

 

2. Przedmiotowe zasady należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2011r.

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2011, ostatnia aktualizacja: 17.05.2011, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451660
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości