Zarządzenie Nr 48/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 czerwca 2006r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 171 /10 o pow. 1.814 m2, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym “SPED-DAX” Spółki z o o z siedz. w Warszawie ul. Grochowska nr 324 .

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 30 maja 2006r. Rep. A Nr 4821 /2006 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Marszałkowska nr 140 lok.100 - Notariusz Anna Jabłońska, Dariusz Jabłoński Spółka Cywilna.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2006, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287786
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości