Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.04.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2016, ostatnia aktualizacja: 01.04.2016, odsłon: 246

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7276009
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved