Zarządzenie Nr 47/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 maja 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Ostróda

 

      Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Ostróda w 2011 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenie Nr 47/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 maja 2011r.

 

 

Plan kontroli jednostek organizacyjnych w 2011r.

 

Lp.

Nazwa jednostki

Termin

(miesiąc)

Uwagi

1.

Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

czerwiec

 

2.

Przedszkole Samorządowe

w Pietrzwałdzie

październik

 

3.

Zespół Szkół im. Mikołaja

Kopernika w Samborowie

listopad

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.05.2011, ostatnia aktualizacja: 06.05.2011, odsłon: 730


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431999
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości