Zarządzenie Nr 46/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 lipca 2008 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn, „ Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ DROMO” Spółka z.o.o. 14-100 Ostróda ulica Nadrzeczna 5 o zakończenie inwestycji pn „ Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

        1. Gustaw Marek Brzezin – przewodniczący.

 

2. Jan Brzozowski – członek.

 

3. Zbigniew Tomczyk – sekretarz komisji.

 

4. Marek Wydrzyński - członek 

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.08.2008, ostatnia aktualizacja: 06.08.2008, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13308177
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości