Zarządzenie Nr 45/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji.

 

Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do zarządzenia nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Jan Brzozowski

- przewodniczący komisji;

2. Artur Lewartowski

- z-ca przewodniczącego komisji;

3. Łucja Fafińska

- sekretarz komisji;

4. Roman Szewczyk

- członek komisji;

5. Jan Ignaczewski

- członek komisji.

 

§ 2. Komisja dokona odbioru programu funkcjonalno-użytkowego i raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przygotowanie stref przedsiębiorczości” na terenie gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.04.2011, ostatnia aktualizacja: 27.04.2011, odsłon: 730


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408872
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości