Zarządzenie Nr 44/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/12 o pow. 0,2490 ha, położonej w obrębie i miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Danuty i Jerzego Kamińskich.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 22 kwietnia 2011 r. Rep. „A” Nr 1081/2011 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego Nr 3/1, 14-100 Ostróda - Notariusz Maria Malarska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.04.2011, ostatnia aktualizacja: 27.04.2011, odsłon: 674


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431703
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości