Zarządzenie Nr 44/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 maja 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2009".

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2009” w następującym składzie:

 

1. Małgorzata Filipowiak - Przewodniczący;

 

2. Ewelina Pisarkiewicz - Zastępca Przewodniczącego;

 

3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

4. Grzegorz Kłoss - Członek;

 

5. Iwona Derbin - Członek.

 

§ 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w drugim tygodniu czerwca 2009r. II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2009r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2009, ostatnia aktualizacja: 04.06.2009, odsłon: 542

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637829
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved