Zarządzenie Nr 44/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 maja 2006r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 3/3 o pow. 495 m2, położonej w obrębie i miejscowości Bednarka - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 22 maja 2006r. Rep.”A” Nr 938 /2006 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1 - Notariusz Maria Malarska.

Nieruchomość stanowi własność małż: Ireny i Eugeniusza Kaczyńskich.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 26.05.2006, ostatnia aktualizacja: 26.05.2006, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287820
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości