Zarządzenie Nr 43/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2009 r.

 

w spawie określenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Określam zasady wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

2. Miesięczne wynagrodzenie Dyrektora może obejmować:

 

a) wynagrodzenie zasadnicze - wg. XIX kategoria zaszeregowania,

 

b) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

c) dodatek funkcyjny do 110% najniższego wynagrodzenia zasadniczego,

 

d) dodatek specjalny od 1 do 50 % wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego.

 

3. Dyrektorowi może być przyznana nagroda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01kwietnia 2009 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2009, ostatnia aktualizacja: 25.05.2009, odsłon: 552

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638618
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved