Zarządzenie Nr 43/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2008r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2008/2009”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2008/2009” w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego -Janina Roman;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2008, ostatnia aktualizacja: 10.07.2008, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305071
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości