Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2019 r.
 
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 97/24 o powierzchni 0,2853 ha, położoną w obrębie Zwierzewo.
 
    § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.04.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.04.2019, ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, odsłon: 75

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451505
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved