Zarządzenie Nr 42/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 lipca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Łucja Urbańska- członek komisji, mł. referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, mł. referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Szyldak, stanowiącej własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonej Nr 41/4 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5/ droga/.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2008, ostatnia aktualizacja: 02.07.2008, odsłon: 737


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304640
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości