Zarządzenie Nr 42/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 kwietnia 2004r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2004r."

 

      Na podstawie § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada, 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001 r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r, zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2004r. „ w następującym składzie:

 

      1. Zdzisława Michałowicz - Przewodniczący;

 

      2. Czesław Majewski - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Artur Jabłonka - Sekretarz;

 

      4. Tomasz Klimecki - Członek;

 

      5. Aleksandra Malińska - Członek.

 

      § 2. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu miejscowości w dniach od 1-go do 31 -go sierpnia 2004r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 679


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725168
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości