Zarządzenie Nr 4/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę niezabudowaną Nr 36/2 o powierzchni 0,5117 ha, położoną w obrębie i miejscowości Kraplewo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.01.2011, ostatnia aktualizacja: 10.01.2011, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451501
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości