Zarządzenie Nr 41/ 11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz. 1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kraplewo, gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka:

Nr 5/99 o pow. 0,3118 ha, z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.04.2011, ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431791
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości