Zarządzenie Nr 4/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 145/7 o pow. 28 m2, położonej w obrębie i miejscowości Mała Ruś gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Bożeny i Bogdana Szewczyk.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 12 stycznia 2009 r. Rep. „A” Nr 375 /09 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 lok. 2, 14-100 Ostróda -Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.01.2009, ostatnia aktualizacja: 29.01.2009, odsłon: 640

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334198
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved