Zarządzenie Nr 4/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji do kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozbudowę remizy OSP w Ornowie.

 

Na podstawie § 16 ust 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję do kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozbudowę remizy OSP w Ornowie w składzie:

 

1. Marek Wydrzyński - Przewodniczący;

 

2. Teresa Ołowska - Sekretarz;

 

3. Krzysztof Ruczyński - członek.

 

§ 2. Komisja do dnia 8 stycznia 2008 r. dokona kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na rozbudowę remizy OSP w Ornowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.02.2008, ostatnia aktualizacja: 26.02.2008, odsłon: 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307408
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości